wersja językowa
  O nas

 Foto Katedry

W Katedrze zatrudnionych jest 18 pracowników:
- 3 profesorów z tytułem naukowym,
- 4 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesora nadzwyczajnego,
- 5 doktorów na stanowiskach adiunkta,
- 1 doktor na stanowisku asystenta
- 2 magistrów na stanowisku asystenta,
- 4 pracowników inżynieryjno – technicznych (z wykształceniem wyższym).


Ponadto, w skład zespołu wchodzi 8 doktorantów studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej